~NOVO~3+1 GRATIS~NEW~

3+1 GRATIS

ČE BIVATE 3 NOČI VAM ČETRTO PODARIMO. 

DRUŽINSKI PAKET:

VESELE POČITNICE ZA MLADE DRUŽINE

LE 2 km ZABAVIŠČNI VODNI PARK TERME 3000, OGLED IN DEGUSTACIJA  ČOKOLADNICE ZOTTER, OBISK PARKA DONOZAVROV, TROPSKI PARK, PLEZALNE STEZE, STOLP VINARIUM, 3D – KINO IZBRUH VULKANOV IN ŠE IN ŠE, DOLČAS VAM NE ZMANJKA.

SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK, KOSILO ALI VEČERJA (uro obroka izberete sami glede na čas potepa), HRANA GLEDE NA ŽALJE GOSTOV – LOKALNA HRANA, SPECIALITETE ZA NAJMLJAŠE PO ŽELJI, OBILICA IGER V OTROŠKEM KOTIČKU, SAMO 100 m DO ŠPORTNO REKREACIJSKEGA CENTRA IN ZELENEGA PARKA MARTJANCI, BREZPLAČNA KOLESA, PEŠ POT IN KOLESARSKA POT DO KOPALIŠČA……

FAMILY PACKAGE: HAPPY HOLIDAY FOR YOUNG FAMILIES ONLY 2 km AMUSEMENT WATER PARK TERME 3000, a TOUR AND TASTING CHOKOTEATRA ZOTTER, VISIT the PARK DONOZAVROV, TROPICAL PARK, CLIMBING LANES, TOWER VINARIUM, 3D – CINEMA ERUPTION of VOLCANOES, AND more. BUFFET BREAKFAST, LUNCH OR DINNER (the hour of the meal to you on time from), the FOOD, DEPENDING ON the WISHES of the GUESTS – the LOCAL FOOD SPECIALTIES FOR the CHILDREN as DESIRED, LOADS of the GAMES IN the CHILDREN CORNER, ONLY 100 metres TO the SPORTS and LEISURE CENTRE AND the GREEN PARK MARTJANCI, FREE BIKES, on FOOT PATH AND CYCLING PATH up TO the indoor swimming pool……

BREZPLAČNA IZPOSOJA KOLES, 20% POPUST NA KOPALNE KARTE V TERMAH3000,  DO TERMALNEGA IN ZABAVIŠČNEGA VODNEGA PARKA TERME 3000 LE 2 km, do izvozov na avtocesto: MADŽARSKA, AVSTRIJA, HRVAŠKA le 3 km.

FREE SHIPPING OF BIKES, 20% DISCOUNT FOR BATTLES IN TERMAH3000, TERME 3000 LE LEFT TERMAL AND ENTERTAINMENT WATER PARK 2 km, until exports to the highway: HUNGARY, AUSTRIA, CROATIA only 3 km.

INFORMATION AND RESERVATIONS: +386 2 530 39 00, email: info@sinjor.com

NAJMLAJŠIM NE BO DOLGČAS, NOVO ZELENI PARK (ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER, IGRIŠČA, ODBOJKA NA MIVKI…….LE 100 METROV OD PENZIONA

THE LARGEST IS NOT LONG, NEW GREEN PARK (SPORT RECREATION CENTER, PLAYERS, ONLY 100 METERS FROM PENSION

AKTIVNI PAKET:

PRIDITE, OBLIKOVALI BOMO POSEBEJ IZBRANE MENUJE PO VAŠIH ŽELJAH, TER SE PRILAGODILI ŽE PRI ZAJTRKU S KAR 16 VRST SMUTIJAMI, KOLESA DOBITE PRI NAS, S SABO VZAMITE LE POLNO VREČO DOBRE VOLJE.

ACTIVE PACKAGE: COME, CREATED WE SPECIALLY SELECTED MENUS ACCORDING TO YOUR WISHES, AND ADAPT TO ALREADY AT BREAKFAST WITH 16 SPECIES SMUTIJAMI, BICYCLES, CONTACT US, WITH YOU GET THE ONLY FULL SACK OF GOOD WILL.

INFORMATION AND RESERVATIONS: +386 2 530 39 00, email: info@sinjor.com